Polityka prywatności

Poniższą Politykę prywatności wprowadzamy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Właścicielem sklepu internetowego oraz Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym https://mitte24.pl jest firma MITTE Technika Przemysłowa Grzegorz Piszcz", zs. ul. Sucha 3, 41-205 Sosnowiec, woj. śląskie, NIP: 6252259456, REGON: 241488822, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 
ZAKRES I CEL WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. W zakresie uzasadnionym świadczonymi usługami Sprzedający gromadzi, przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe Użytkownika:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres do wysyłki i faktury,
e) NIP (w przypadku rejestracji firmy),
f) nazwa firmy,
2. Przekazane dane osobowe Sprzedający będzie wykorzystywać w celach:
a) realizacji działalności handlowej obejmującej doradztwo, oferowanie, sprzedaż oraz dostawę Towarów i usług. Pozostawienie swoich danych umożliwia zamówienie Towarów i usług za pośrednictwem Sklepu internetowego.
b) udzielania odpowiedzi na pytania zadane Sprzedającemu za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Sklepie internetowym lub wiadomości email, a także w celu wysyłania powiadomień dotyczącej przebiegu realizacji Zamówienia.
c) marketingowych, co oznacza w szczególności wysyłania wiadomości email z informacjami handlowymi na temat Towarów oraz usług.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Sprzedający gromadzi wyłącznie dane osobowe przekazane dobrowolnie. W niektórych przypadkach dobrowolne podanie danych osobowych może być konieczne do świadczenia usług. Nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może spowodować ograniczoną możliwość korzystania z naszych usług oraz Sklepu internetowego.
 
POWIERZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1. W celu realizacji Umowy sprzedaży zebrane dane osobowe przez Sprzedającego mogą być powierzane innym podmiotom. Mogą być to np. firma hostingowa, kurierska, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym Sprzedający współpracuje w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym Sprzedający powierza przetwarzanie danych jest stale dostępny dla wszystkich Użytkowników. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do Sprzedającego z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości email. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).
2. Sprzedający nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.
 
ZABEZPIECZENIA
 
1. Sprzedający stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sprzedający zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w Sklepie internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Strony internetowe Sklepu internetowego zabezpieczone są certyfikatem SSL, a komunikacja jest szyfrowana.
4. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto w Sklepie internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Sklepu internetowego. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Każdy Użytkownik ma prawo do pełnej informacji o przechowywanych danych jak również prawo do zmiany, zablokowania lub całkowitego usunięcia danych a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Może tego dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem email: biuro@loctite24.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

mitte24.pl to sklep internetowy z produktami marki LOCTITE®. W naszej ofercie znajdą Państwo profesjonalne kleje błyskawiczne, kleje do zabezpieczania gwintów, kleje do osadzania łożysk, uszczelniacze połączeń rurowych, kleje akrylowe, żywice epoksydowe do napraw stali, żeliwa, aluminium, oraz inne produkty uzupełniające takie jak: zmywacze, odtłuszczacze, smary itp. Szeroka gama wysokiej jakości produktów LOCTITE® może być wykorzystana wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania wydajnych i wysoce specjalistycznych rozwiązań. Postaw na jakość i innowacyjność - zaufaj produktom LOCTITE®.